Các dự án đã tham gia

CẢI TIẾN DÀN QUẠT TẠO OXY ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG NUÔI TÔM
CẢI TIẾN DÀN QUẠT TẠO OXY ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG NUÔI TÔM
Thứ sáu 06/03/2020
Thu thập và cung cấp số liệu  về độ mặn nguồn nước góp phần  phục nông nghiệp, phát triển đời sống n
Thu thập và cung cấp số liệu về độ mặn nguồn nước góp phần phục nông nghiệp, phát triển đời sống n
Thứ sáu 06/03/2020
TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGUỒN NƯỚC VÀ HÀNH LANG HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGUỒN NƯỚC VÀ HÀNH LANG HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
Thứ sáu 06/03/2020
NGÔI NHÀ NHỎ TRÊN THẢO NGUYÊN
NGÔI NHÀ NHỎ TRÊN THẢO NGUYÊN
Chủ nhật 08/03/2020
Đẩy mạnh công tác giáo dục vùng biên  và phối hợp giải quyết việc làm cho đồng bào bi
Đẩy mạnh công tác giáo dục vùng biên và phối hợp giải quyết việc làm cho đồng bào bi
Thứ sáu 06/03/2020
VÌ CUỘC SỐNG HÒA NHẬP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
VÌ CUỘC SỐNG HÒA NHẬP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Thứ sáu 06/03/2020
Sản xuất MUỐI SẠCH tự động & tận thu nước ngọt với Lều sấy lắp ghép bẫy nhiệt năng lượng mặt trời
Sản xuất MUỐI SẠCH tự động & tận thu nước ngọt với Lều sấy lắp ghép bẫy nhiệt năng lượng mặt trời
Thứ sáu 06/03/2020
Thắp sáng cộng đồng
Thắp sáng cộng đồng
Thứ sáu 06/03/2020
ỨNG DỤNG TRUYỀN TẢI THÔNG TIN NGẬP UDI MAPS
ỨNG DỤNG TRUYỀN TẢI THÔNG TIN NGẬP UDI MAPS
Thứ sáu 06/03/2020
BẾP LÒ ĐUN TẠO NƯỚC NÓNG PHỤC VỤ SINH HOẠT  CHO HỌC SINH BÁN TRÚ VÙNG CAO
BẾP LÒ ĐUN TẠO NƯỚC NÓNG PHỤC VỤ SINH HOẠT CHO HỌC SINH BÁN TRÚ VÙNG CAO
Thứ năm 12/03/2020
GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN VIỆT NAM
GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Chủ nhật 08/03/2020
THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Chủ nhật 08/03/2020