VÌ CUỘC SỐNG HÒA NHẬP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Thứ sáu , 06/03/2020
VÌ CUỘC SỐNG HÒA NHẬP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
GIỚI THIỆU CHUNG BỆNH VIỆN PHCN HÀ NỘI

Lịch sử hình thành phát triển

Năm 1991, Làng Hòa Bình Thanh Xuân được thành lập và được sự giúp đỡ của Làng Hoà Bình quốc tế OBERHAUZEN và Chính phủ Cộng hoà Liên Bang Đức, với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị cho trẻ khuyết tật bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin. 
Năm 2011, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng được thành lập, trực thuộc Sở Y Tế Hà Nội, được xếp tương đương bệnh viện hạng 2, với qui mô 200 giường bệnh.
Năm 2014, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Nội đổi tên thành Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội.