TS. Phạm Công Tạc
TS. Phạm Công Tạc
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
PGS, TS. Vũ Văn Hà
PGS, TS. Vũ Văn Hà
Phó Tổng Biên tập, Tạp chí Cộng sản
Đ/c Ngô Sơn Hải
Đ/c Ngô Sơn Hải
Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
TS. Nguyễn Mạnh Cường
TS. Nguyễn Mạnh Cường
Trưởng khoa Quốc tế học, Đại học Hà Nội
DS. Nguyễn Hữu Dũng
DS. Nguyễn Hữu Dũng
Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Đại Bắc Group
Đ/c Vũ Hải
Đ/c Vũ Hải
Phó Tổng Giám đốc, Đài Tiếng nói Việt Nam
GS, TS. Đặng Cảnh Khanh
GS, TS. Đặng Cảnh Khanh
Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Thăng Long Hà Nội
TS. Lê Ngọc Lâm
TS. Lê Ngọc Lâm
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
PGS, TS. Phạm Ngọc Linh
PGS, TS. Phạm Ngọc Linh
Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ, Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương
Đ/c Phan Tùng Mậu
Đ/c Phan Tùng Mậu
Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam