BẾP LÒ ĐUN TẠO NƯỚC NÓNG PHỤC VỤ SINH HOẠT CHO HỌC SINH BÁN TRÚ VÙNG CAO

Thứ năm , 12/03/2020
BẾP LÒ ĐUN TẠO NƯỚC NÓNG PHỤC VỤ SINH HOẠT  CHO HỌC SINH BÁN TRÚ VÙNG CAO