Giải thưởng

Thứ sáu , 06/03/2020GIẢI THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 
  • Giải Nhất trị giá 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) tiền mặt, Bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình.
  • Giải Nhì trị giá 35.000.000 đồng/giải (Ba mươi lăm triệu đồng) tiền mặt, Bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình.
  • Giải Ba trị giá 25.000.000 đồng/giải (Hai mươi lăm triệu đồng) tiền mặt, Bằng khen của ban tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình.
  • Giải Khuyến khích trị giá: 10.000.000 đồng/giải (Mười triệu đồng) tiền mặt, Bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình.
 
Ngoài ra, các dự án đoạt giải có thể được nhận các hiện vật khác (nếu có) và khoản kinh phí tài trợ triển khai thực hiện dự án dưới sự giám sát của Ban tổ chức (nếu Ban Tổ chức kêu gọi được nguồn kinh phí hỗ trợ dự án).