Sáng kiến vì cộng đồng

Thể lệ & Hướng dẫn tham gia

Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo (sau đây gọi chung là dự án), nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng- Lần thứ IV do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND TP. Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức. Một trong những nội dung quan trọng nhất của Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là “Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng” với Thể lệ tham gia cụ thể như sau:
 
Bấm để xem thêm

Lưu ý tài liệu đi kèm dự án tham gia

download Tải mẫu đăng ký
  • Bản đăng ký tham gia (bắt buộc) theo mẫu.
  • Các tài liệu bổ sung.
  • Minh họa của nhóm (nếu có).
download

ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THAM GIA SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG

điều khoản.
Thông báo v/v Thay đổi thời gian nhận bài dự thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III
Thứ hai 27,04,2020
Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng gửi tới các đồng chí lời chúc thành công,...
Phát động Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III năm 2019
Thứ tư 07,08,2019
Ngày 06/8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức họp...
Các dự án tham gia cuộc thi 'Sáng kiến vì cộng đồng' phải đảm bảo yếu tố 'không đụng hàng'
Thứ ba 06,08,2019
Được tổ chức thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần...

Sứ mệnh cuộc thi

Cuộc thi "Sáng kiến Vì cộng đồng" được tổ chức với sứ mệnh tìm kiếm và hiện thực hóa các sáng kiến, dự án của các tập thể, cá nhân về:

Hỗ trợ cộng đồng trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thể hệ trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

Những sáng kiến khả thi sẽ được tập hợp và xây dựng thành “Ngân hàng các sáng kiến”, từ đó kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai vào thực tế.

Các dự án đã tham gia

Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng là hoạt động cơ bản nằm trong Chương trình Sáng kiến Vì cộng đồng được tổ chức thường kỳ hai năm một lần. Các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến xuất sắc vì cộng đồng được thực hiện ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông - vận tải, khoa học - công nghệ, du lịch, bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới… Ban Tổ chức cũng khuyến khích và đánh giá cao những sáng kiến giúp hỗ...

Xem tất cả

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

TS. Phạm Công Tạc
TS. Phạm Công Tạc
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
PGS, TS. Vũ Văn Hà
PGS, TS. Vũ Văn Hà
Phó Tổng Biên tập, Tạp chí Cộng sản
Đ/c Ngô Sơn Hải
Đ/c Ngô Sơn Hải
Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
TS. Nguyễn Mạnh Cường
TS. Nguyễn Mạnh Cường
Trưởng khoa Quốc tế học, Đại học Hà Nội
DS. Nguyễn Hữu Dũng
DS. Nguyễn Hữu Dũng
Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Đại Bắc Group
Đ/c Vũ Hải
Đ/c Vũ Hải
Phó Tổng Giám đốc, Đài Tiếng nói Việt Nam
GS, TS. Đặng Cảnh Khanh
GS, TS. Đặng Cảnh Khanh
Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Thăng Long Hà Nội
TS. Lê Ngọc Lâm
TS. Lê Ngọc Lâm
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
PGS, TS. Phạm Ngọc Linh
PGS, TS. Phạm Ngọc Linh
Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ, Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương
Đ/c Phan Tùng Mậu
Đ/c Phan Tùng Mậu
Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thư viện ảnh

Sáng Kiến Vì Cộng Đồng là chương trình tìm kiếm những sáng kiến khả thi được tập hợp và lưu trữ trong Ngân hàng “Sáng kiến vì cộng đồng”, các nhà lãnh đạo có thể tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước..

Đơn vị tài trợ