Giai đoạn của chương trình

Thứ sáu , 06/03/2020

CÁC GIAI ĐOẠN CUỘC THI SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG
 
  • Giai đoạn 1: Gửi dự án tham gia (từ tháng 7//2019 đến 31/3/2020): 
Từ tháng 7/2019 đến hết ngày 31/3/2020: Các thí sinh và các nhóm dự thi gửi dự án như Mục 3: “Hướng dẫn tham gia”. Sau khi gửi dự án tham gia, tên cácdự án sẽ được cập nhật lên website và kết quả sau vòng một sẽ được thông báo đến các nhóm dự thi.
 
  • Giai đoạn 2: Xét chọn (4/2020 - 5/2020):  
Thành lập Hội đồng Chung tuyển để xét chọn tuyên dương, trao giải các dự án và lựa chọn từ 06 dự án trở lên để tôn vinh tại Lễ tổng kết. Quá trình đánh giá xét duyệt chặt chẽ với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực xã hội. Thành viên Hội đồng bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, các nhà chuyên môn, đại diện các tổ chức Chính phủ, Phi Chính phủ, Doanh nghiệp để đánh gía, xét duyệt.
 
  • Giai đoạn 3: Tổ chức Hội thảo, Ngày hội sáng kiến và Lễ tuyên dương, trao giải (6/2020)
+ Các dự án xuất sắc nhất sẽ thuyết trình về ý tưởng và chi tiết triển khai với ban giám khảo và trong buổi Hội thảo. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí di chuyển đối với các nhóm dự thi ngoài khu vực Hà Nội.
+ Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV
 

 
CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HÀNH CÙNG CUỘC THI 
1. Ban tư vấn đồng hành cùng dự án
Ban tư vấn sẽ trả lời các câu hỏi tiêu biểu của các cá nhân, tổ chức quan tâm hàng tuần,trực tiếp trên website.
Các câu hỏi được gửi về email:sangkienvicongdongvn@gmail.com
 
2.Giao lưu trực tuyến 
Các buổi giao lưu trực tuyến trên website: www.sangkienvicongdong.vn được tổ chức để giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình, trao đổi với ban tư vấn về dự án. Các thông tin cụ thể về mỗi buổi giao lưu trực tuyến sẽ được thông báo cụ thể trên website:www.sangkienvicongdong.vn
 
3. Tọa đàm kết nối chia sẻ học hỏi kinh nghiệm nâng cao năng lực dự án (nếu có thể)
Ban tổ chức sẽ tổ chức các buổi tọa đàm giao lưu, chia sẻ, kết nối các tác giả dự thi, các chương trình tập huấn, hướng dẫn cách viết đề xuất dự án với nhiều nội dung, chủ đề khác nhau. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo trên website: www.sangkienvicongdong.vn.