THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chủ nhật , 08/03/2020
THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Vấn đề muốn giải quyết

Thương mại hóa kết quả nghiên cứu chính là đòn bẩy cả về kinh tế và tinh thần giúp các nhà khoa học có thể phát triển tốt hơn, đẩy mạnh nền khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Nếu có thể thêm các công cụ kết nối các nhà khoa học và doanh nghiệp có khả năng thương mại hóa các nghiên cứu – phát minh thì sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

2. Ý tưởng

Dự án kết nối các nhà khoa học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp qua các kênh:

Hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu kết nối nhà khoa học – doanh nghiệp

Website giới thiệu các dự án nghiên cứu để doanh nghiệp có thể lựa chọn thương mại hóa.

Một tổ chức tập hợp các đặt hàng của doanh nghiệp chuyển tới các nhà khoa học.