Sản xuất MUỐI SẠCH tự động & tận thu nước ngọt với Lều sấy lắp ghép bẫy nhiệt năng lượng mặt trời

Thứ sáu , 06/03/2020
Sản xuất MUỐI SẠCH tự động & tận thu nước ngọt với Lều sấy lắp ghép bẫy nhiệt năng lượng mặt trời
VIỆT NAM- QUỐC GIA BiỂN NHIỆT ĐỚI
Chiến lược Kinh tế Biển không thể tách rời phát triển nghề SXKD MuỐI.

Với 3.260 Km bờ biển. Nền nhiệt nóng. Độ mặn nước biển khá cao (Hải Hậu 24,4 o/oo ;Nghệ An 28,5 o/oo ;Ninh Thuận 31,6 o/oo ;Bạc Liêu 30,6 o/oo). Nghề muối Việt có từ lâu đời/ cách nay từ 2.900 đến 2.250 năm. Tiềm năng 120- 130 tỷ tấn, xếp thứ 34/ 239 quốc gia được xếp hạng. Năm 1907 thu ngân sách từ muối chiếm 1/8 ngân sách! Có 120 xã ven biển sản xuất muối,70.000 lao động gắn với 31.000 hộ diêm dân.
Hạt muối, một biểu tượng nghĩa tình của dân tộc Việt: “Tay bưng dĩa muối chén gừng/ Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau” (ca dao)