Thông báo v/v Thay đổi thời gian nhận bài dự thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III

Thứ hai, 27/04/2020
Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng gửi tới các đồng chí lời chúc thành công, lời cảm ơn chân thành trong việc đã hưởng ứng và đồng hành cùng chương trình trong suốt chặng đường vừa qua.
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TẠP CHÍ CỘNG SẢN
*
Số 1813-CV/TCCS
V/v lùi thời gian tổ chức Chương trình
“Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III.
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020
 
Kính gửi:  


Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng gửi tới các đồng chí lời chúc thành công, lời cảm ơn chân thành trong việc đã hưởng ứng và đồng hành cùng chương trình trong suốt chặng đường vừa qua.

Năm 2019, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tổ chức Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” và phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III, với mong muốn tiếp tục đưa những ý tưởng sáng tạo hỗ trợ cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

Theo Công văn số 1490-CV/TCCS, ngày 05/9/2019 về Thể lệ cuộc thi trong đó thời hạn nhận bài dự thi sẽ diễn ra đến hết ngày 31/3/2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc cả nước tập trung chống dịch sẽ còn kéo dài. Chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức quyết định lùi các hoạt động của chương trình “ Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III, cụ thể: kéo dài thời gian nhận bài dự thi đến hết tháng 8/2020; lùi thời gian tổ chức hội đồng sơ khảo, chung khảo chấm điểm các sáng kiến đến tháng 9-10/2020; lùi thời gian tổ chức hội thảo và lễ trao giải “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021.

Ban Tổ chức xin thông báo về việc lùi thời gian các hoạt động lên Website chương trình: www.sangkienvicongdong.vn.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Thư ký - Tạp chí Cộng sản, số 28 Trần Bình Trọng, Hà Nội. Điện thoại: 0243 9429756 (61) *
Email: sangkienvicongdongvn@gmail.com.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các đồng chí!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Lưu VT.
 
T/M BAN BIÊN TẬP
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
 
Nguyễn Ngọc Hà