NÔNG SẢN VIỆT

Chủ nhật , 08/03/2020
NÔNG SẢN VIỆT
Tác giả: Nông dân Việt
 
1 - Vấn đề muốn giải quyết: 

Nông sản Việt Nam có giá trị thấp do chủ yếu bán nguyên liệu thô. Theo thống kê: 90% nông sản Việt nam bán ra thế giới là dưới thương hiệu nước ngoài.  Việc bị chiếm thương hiệu chỉ dẫn địa lý diễn ra ở nhiều hàng như café, gạo…

Ngoài ra việc không thể chế biến một số mặt hàng dẫn tới việc khi được mùa phải bỏ đi rất lãng phí. 

2 - Ý tưởng:

 

Hỗ trợ nông dân các công cụ, kiến thức cơ bản giúp tăng giá trị nông sản, giúp nông dân tăng thu nhập và phát triển bền vững hơn.

Kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học, hỗ trợ chuyển giao công nghệ chế biến.

Giúp nông dân xây dựng thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu cho từng vùng, từng nhóm nông sản đặc trưng, đặc hữu của Việt Nam.