LIÊN MINH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Chủ nhật , 08/03/2020
LIÊN MINH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
Tác giả: Nhóm I love Organic Farm
 
1 - Vấn đề muốn giải quyết:
 
Cuối năm 2015, Việt Nam đã tham gia đàm phán Hiệp định hợp tác Thương mại Thái Bình Dương (TPP). Bên cạnh cơ hội phát triển thì nền nông nghiệp Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi có nguy cơ sẽ sử dụng lại các sản phẩm đại trà giá rẻ đầy hóa chất, hormones, biến đổi gen, gây hại môi trường… mà Mỹ và Châu Âu đã hạn chế sử dụng và đẩy sang các nước nghèo hơn.
 
Trước những thách thức đó, nông nghiệp hữu cơ là một lối đi riêng cho nền nông nghiệp Việt Nam. Đó là nền nông nghiệp sạch, hướng đến sự phát triển bền vững đang được các nước phát triển phát huy như Đan Mạch, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ,…
 
Tuy nhiên, nền nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam hiện nay vẫn còn phát triển lẻ tẻ ở một số địa phương. Cộng đồng chưa được biết đến nông nghiệp hữu cơ và chưa tìm đầu ra ổn định. Việc phổ biến và lan tỏa các kiến thức nông nghiệp hữu cơ cho cộng đồng là nhu cầu cấp thiết. Vì vậy, nhóm đề xuất ý tưởng xây dựng chương trình phát triển “Liên minh nông nghiệp hữu cơ”.
 
2 - Ý tưởng:

Chương trình phát triển “Liên minh nông nghiệp hữu cơ” được thực hiện với 3 mục tiêu sau: (1) Bảo vệ sức khỏe con người; (2) Bảo vệ môi trường; (3) Góp phần hỗ trợ Hội Nông dân tại các địa phương có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế. 

Các hoạt động chính được triển khai:

1)Thành lập Liên minh Nông nghiệp hữu cơ Miền Trung

2)Phát động: Hành trình đi tìm Sứ giả Nông nghiệp hữu cơ