Hướng dẫn đăng ký tài khoản và đăng bài dự thi

Thứ năm , 01/07/2021
Bước 1: Truy cập đường link https://sangkienvicongdong.vn/dang-ky.html 

Bước 2: Điền thông tin theo biểu mẫu


Bước 3: Sau khi điền đầy đủ biểu mẫu đăng ký => bấm nút "Đăng ký.
Bước 4: Vào hòm thư email của bạn => click vào đường link để kích hoạt tài khoản
Bước 5: Đăng nhập vào tài khoản https://sangkienvicongdong.vn/dang-nhap.html
Bước 6: Đăng tải bài dự thi https://sangkienvicongdong.vn/