Các dự án đã tham gia

XÂY DỰNG NỘI DUNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ VÀO TRONG HỌC ĐƯỜNG
XÂY DỰNG NỘI DUNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ VÀO TRONG HỌC ĐƯỜNG
Chủ nhật 08/03/2020
XE BUÝT DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
XE BUÝT DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhật 08/03/2020
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ “SỔ TAY CÂY THUỐC BẢN ĐỊA GIA ĐÌNH”
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ “SỔ TAY CÂY THUỐC BẢN ĐỊA GIA ĐÌNH”
Chủ nhật 08/03/2020
PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM Ở QUẢNG NAM
PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM Ở QUẢNG NAM
Chủ nhật 08/03/2020
CHUỖI SHARING COFFEE: NÂNG CAO NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ ONLINE ỨNG DỤNG TRONG HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN
CHUỖI SHARING COFFEE: NÂNG CAO NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ ONLINE ỨNG DỤNG TRONG HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Chủ nhật 08/03/2020
THÚC ĐẨY TIẾNG NÓI VÀ KỸ NĂNG CỦA THANH NIÊN TRONG VIỆC LẬP CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG VÀ ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI TRONG THỰC TẾ TẠI CỘNG ĐỒNG
THÚC ĐẨY TIẾNG NÓI VÀ KỸ NĂNG CỦA THANH NIÊN TRONG VIỆC LẬP CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG VÀ ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI TRONG THỰC TẾ TẠI CỘNG ĐỒNG
Chủ nhật 08/03/2020
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN QUẢNG TRỊ
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN QUẢNG TRỊ
Chủ nhật 08/03/2020
XÂY DỰNG MỚI LƯỚI ĐIỆN 22kV XUYÊN RỪNG CẤP ĐIỆN CHO ẤP ĐẢO THIỀNG LIỀNG (HUYỆN CẦN GIỜ)
XÂY DỰNG MỚI LƯỚI ĐIỆN 22kV XUYÊN RỪNG CẤP ĐIỆN CHO ẤP ĐẢO THIỀNG LIỀNG (HUYỆN CẦN GIỜ)
Chủ nhật 08/03/2020
Ý TƯỞNG DỊCH VỤ TRẢ TIỀN ĐIỆN BẰNG THẺ CÀO ĐTDĐ
Ý TƯỞNG DỊCH VỤ TRẢ TIỀN ĐIỆN BẰNG THẺ CÀO ĐTDĐ
Chủ nhật 08/03/2020
ÁP DỤNG GIẢI PHÁP AOMC NHẮN TIN TỰ ĐỘNG VÀO ĐIỆN THOẠI CỦA VNPT VỀ TÌNH TRẠNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC TRẠM BTS ĐỂ ĐIỀU HÀNH LƯỚI ĐIỆN
ÁP DỤNG GIẢI PHÁP AOMC NHẮN TIN TỰ ĐỘNG VÀO ĐIỆN THOẠI CỦA VNPT VỀ TÌNH TRẠNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC TRẠM BTS ĐỂ ĐIỀU HÀNH LƯỚI ĐIỆN
Chủ nhật 08/03/2020
CHƯƠNG TRÌNH “EVN – THẮP SÁNG NIỀM TIN – TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN” –TẶNG TẬP CHO CÁC HỌC SINH VÙNG SÂU TỈNH KIÊN GIANG
CHƯƠNG TRÌNH “EVN – THẮP SÁNG NIỀM TIN – TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN” –TẶNG TẬP CHO CÁC HỌC SINH VÙNG SÂU TỈNH KIÊN GIANG
Chủ nhật 08/03/2020
I@CLIMATE CHANGE–DIỄN ĐÀN “HÀNH ĐỘNG VÌ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MIỀN TRUNG”
I@CLIMATE CHANGE–DIỄN ĐÀN “HÀNH ĐỘNG VÌ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MIỀN TRUNG”
Chủ nhật 08/03/2020