Các dự án đã tham gia

CINEMA 4 CLIMATE CHANGE– NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HƯỚNG ĐẾN ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH CẤP 1 VÀ 2 TẠI TP ĐÀ NẴNG
CINEMA 4 CLIMATE CHANGE– NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HƯỚNG ĐẾN ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH CẤP 1 VÀ 2 TẠI TP ĐÀ NẴNG
Chủ nhật 08/03/2020
CHUỖI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC VĂN HÓA CHO GIỚI TRẺ
CHUỖI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC VĂN HÓA CHO GIỚI TRẺ
Chủ nhật 08/03/2020
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐƯA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN LÊN INTERNET THÔNG QUA TRANG WEB WWW.EVNSPC.VN VÀ 21 CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN 21 TỈNH THÀNH PHÍA NAM
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐƯA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN LÊN INTERNET THÔNG QUA TRANG WEB WWW.EVNSPC.VN VÀ 21 CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN 21 TỈNH THÀNH PHÍA NAM
Chủ nhật 08/03/2020
GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VỀ  TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG MỀM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG MỀM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
Chủ nhật 08/03/2020
CHẾ TẠO GIẤY CHỈ THỊ MÀU pH TỪ HOA DẠ YẾN THẢO MEXICO (RUELLIA BRITTONIANA)
CHẾ TẠO GIẤY CHỈ THỊ MÀU pH TỪ HOA DẠ YẾN THẢO MEXICO (RUELLIA BRITTONIANA)
Chủ nhật 08/03/2020
 CLB THIỆN NGUYỆN BÁT CHÁO ĐÊM
CLB THIỆN NGUYỆN BÁT CHÁO ĐÊM
Chủ nhật 08/03/2020
TỰ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG GIÁ ĐỂ MÁY TÍNH XÁCH TAY
TỰ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG GIÁ ĐỂ MÁY TÍNH XÁCH TAY
Chủ nhật 08/03/2020
TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ TRAO HỌC BỔNG TỪ SỐ KWH ĐIỆN TIẾT KIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOA CÚC TRẮNG CỦA ĐÀI PTTH LÂM ĐỒNG
TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ TRAO HỌC BỔNG TỪ SỐ KWH ĐIỆN TIẾT KIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOA CÚC TRẮNG CỦA ĐÀI PTTH LÂM ĐỒNG
Chủ nhật 08/03/2020
XÂY DỰNG CÁC CÂU LẠC BỘ “KỸ NĂNG MỀM” TRONG CỘNG ĐỒNG SINH  VIÊN
XÂY DỰNG CÁC CÂU LẠC BỘ “KỸ NĂNG MỀM” TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN
Chủ nhật 08/03/2020
TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ VÀ THAY THẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHO CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ VÀ THAY THẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHO CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
Chủ nhật 08/03/2020
CHẾ TẠO DỤNG CỤ ĐỌC CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐIỆN
CHẾ TẠO DỤNG CỤ ĐỌC CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐIỆN
Chủ nhật 08/03/2020
HUMANS OF INTEGRITY - CON NGƯỜI LIÊM CHÍNH
HUMANS OF INTEGRITY - CON NGƯỜI LIÊM CHÍNH
Chủ nhật 08/03/2020