Các dự án đã tham gia

VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
Chủ nhật 08/03/2020
MÁY NÔNG NGHIỆP TÍCH HỢP 2 CHỨC NĂNG CANH TÁC HOA MÀU: LÊN LUỐNG VÀ THU HOẠCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG BĂNG TẢI
MÁY NÔNG NGHIỆP TÍCH HỢP 2 CHỨC NĂNG CANH TÁC HOA MÀU: LÊN LUỐNG VÀ THU HOẠCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG BĂNG TẢI
Chủ nhật 08/03/2020
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU THÔNG QUA HÌNH THÀNH CÁC HỢP XÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRỒNG NẤM
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU THÔNG QUA HÌNH THÀNH CÁC HỢP XÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRỒNG NẤM
Chủ nhật 08/03/2020
GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁCH SẠN NHÀ  NGHỈ TẠI ĐÀ LẠT
GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁCH SẠN NHÀ NGHỈ TẠI ĐÀ LẠT
Chủ nhật 08/03/2020
NÂNG CAO NHẬN THỨC CHẤP HÀNH LUẬT PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN
NÂNG CAO NHẬN THỨC CHẤP HÀNH LUẬT PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN
Chủ nhật 08/03/2020
MÁY DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THU NƯỚC NGỌT, SẠCH TỪ  NƯỚC MẶN VÀ NƯỚC MƯA ĐÁP ỨNG CÓ HIỆU QUẢ NHU CẦU CỦA NGƯỜI DÂN Ở   VÙNG BIỂN, ĐẢO”
MÁY DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THU NƯỚC NGỌT, SẠCH TỪ NƯỚC MẶN VÀ NƯỚC MƯA ĐÁP ỨNG CÓ HIỆU QUẢ NHU CẦU CỦA NGƯỜI DÂN Ở VÙNG BIỂN, ĐẢO”
Chủ nhật 08/03/2020
MÔ HÌNH PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI HỘ GIA ĐÌNH
MÔ HÌNH PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI HỘ GIA ĐÌNH
Chủ nhật 08/03/2020
VẬN ĐỘNG TOÀN THỂ CBCNV ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ CHO XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG, HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG
VẬN ĐỘNG TOÀN THỂ CBCNV ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ CHO XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG, HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG
Chủ nhật 08/03/2020
HỖ TRỢ VÀ XÂY DỰNG NHÀ TÌNH THƯƠNG, TÌNH NGHĨA CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH KHÓ  KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
HỖ TRỢ VÀ XÂY DỰNG NHÀ TÌNH THƯƠNG, TÌNH NGHĨA CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
Chủ nhật 08/03/2020
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO BẰNG MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO DÒNG CHẢY ĐỨNG TRỒNG CÂY KHOAI MÔN
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO BẰNG MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO DÒNG CHẢY ĐỨNG TRỒNG CÂY KHOAI MÔN
Chủ nhật 08/03/2020
MÔ HÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SẠC PIN ĐIỆN THOẠI
MÔ HÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SẠC PIN ĐIỆN THOẠI
Chủ nhật 08/03/2020
ĐÈN GIAO THÔNG NÔNG THÔN THÔNG MINH
ĐÈN GIAO THÔNG NÔNG THÔN THÔNG MINH
Chủ nhật 08/03/2020