Các dự án đã tham gia

CHIA SẺ TRI THỨC
CHIA SẺ TRI THỨC
Chủ nhật 08/03/2020
ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHỤC VỤ CHIẾU SÁNG SINH HOẠT, SẢN XUẤT VÀ NƠI CÔNG CỘNG CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHƯA CÓ ĐIỆN LƯỚI
ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHỤC VỤ CHIẾU SÁNG SINH HOẠT, SẢN XUẤT VÀ NƠI CÔNG CỘNG CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHƯA CÓ ĐIỆN LƯỚI
Chủ nhật 08/03/2020
DU LỊCH NÔNG TRẠI
DU LỊCH NÔNG TRẠI
Chủ nhật 08/03/2020
BIỂU DIỄN NHẠC - PHỤC HỒI TÂM LÝ TẠI BỆNH VIỆN
BIỂU DIỄN NHẠC - PHỤC HỒI TÂM LÝ TẠI BỆNH VIỆN
Chủ nhật 08/03/2020
EM LÀM XANH RÁC
EM LÀM XANH RÁC
Chủ nhật 08/03/2020
NÔNG SẢN VIỆT
NÔNG SẢN VIỆT
Chủ nhật 08/03/2020
LIÊN MINH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
LIÊN MINH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
Chủ nhật 08/03/2020
NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CỦA NGƯỜI DÂN THÔN TÀ XÙA, XÃ BẢN CÔNG, HUYỆN TRẠM TẤU, YÊN BÁI
NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CỦA NGƯỜI DÂN THÔN TÀ XÙA, XÃ BẢN CÔNG, HUYỆN TRẠM TẤU, YÊN BÁI
Chủ nhật 08/03/2020
CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐA KÊNH TRUYỀN ĐI XA, THAY THẾ CHO THIẾT BỊ NGOẠI NHẬP
CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐA KÊNH TRUYỀN ĐI XA, THAY THẾ CHO THIẾT BỊ NGOẠI NHẬP
Chủ nhật 08/03/2020
KHÓA ĐÀO TẠO PHONG CÁCH PHỤC VỤ CHO NHÂN VIÊN NGÀNH DỊCH VỤ
KHÓA ĐÀO TẠO PHONG CÁCH PHỤC VỤ CHO NHÂN VIÊN NGÀNH DỊCH VỤ
Chủ nhật 08/03/2020
BIỂU DIỄN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG HỌC
BIỂU DIỄN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG HỌC
Chủ nhật 08/03/2020
DẠY BƠI MIỄN PHÍ Ở AO LÀNG
DẠY BƠI MIỄN PHÍ Ở AO LÀNG
Chủ nhật 08/03/2020