BIỂU DIỄN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG HỌC

Chủ nhật , 08/03/2020
BIỂU DIỄN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG HỌC
Tác giả: nhóm ViCul
 
1 - Vấn đề muốn giải quyết: Các loại hình văn hóa đã tồn tại ngàn năm tại Việt Nam như tuồng, chèo, rối nước… đang dần mai một do không ít người không thể theo nghề, khán giả ít dần….

Bên cạnh đó là "cuộc xâm lấn văn hóa" từ Hàn Quốc, các nước phương Tây…tác động mạnh vào giới trẻ thông qua phim ảnh, ca nhạc, thần tượng....

2 - Ý tưởng:

Biểu diễn các loại hình văn hóa dân tộc như tuồng, chèo, tích lịch sử tại các trường học, điểm công cộng. Buổi diễn tại các nhà hát mở cửa miễn phí cho người dân.

Kết quả mong muốn: mang các loại hình văn hóa Việt đến gần hơn các đối tượng đại chúng. Phát triển cả các đối tượng khán giả quan tâm và bồi dưỡng nghệ nhân để gin giữ cácloại hình này.