BIỂU DIỄN NHẠC - PHỤC HỒI TÂM LÝ TẠI BỆNH VIỆN

Chủ nhật , 08/03/2020
BIỂU DIỄN NHẠC - PHỤC HỒI TÂM LÝ TẠI BỆNH VIỆN

1. Vấn đề bạn muốn giải quyết 

Tâm lý lạc quan hay không có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi hay suy sụp của bệnh tật. Âm nhạc và sự quan tâm có thể giúp những người đang phải điều trị có tâm trạng và khả năng phục hồi tốt hơn.

2. Ý tưởng

Nhạc công chơi các bản nhạc theo yêu cầu người bệnh.

Chuyên gia tâm lý nói chuyện, chia sẻ với những người bệnh nặng.