ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHỤC VỤ CHIẾU SÁNG SINH HOẠT, SẢN XUẤT VÀ NƠI CÔNG CỘNG CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHƯA CÓ ĐIỆN LƯỚI

Chủ nhật , 08/03/2020
ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHỤC VỤ CHIẾU SÁNG SINH HOẠT, SẢN XUẤT VÀ NƠI CÔNG CỘNG CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHƯA CÓ ĐIỆN LƯỚI
Tác giả: Trung tâm ứng dụng KH&CN Lâm Đồng
 
1 - Vấn đề muốn giải quyết: 

Lâm Đồng là tỉnh miền núi, người dân nghèo còn nhiều, dân cư sống rải rác ở các vùng sâu, vùng xa, … không phải ai cũng có điều kiện sử dụng điện sinh hoạt từ điện lưới quốc gia. Vì thế, năng lượng mặt trời được coi là một giải pháp hoàn toàn phù hợp nếu được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống sinh hoạt hàng ngày.

2 - Ý tưởng:

Áp dụng công nghệ năng lượng mặt trời triển khai các mô hình phục vụ sản xuất và đời sống gồm: 

- Đèn chiếu sáng sinh hoạt; hệ thống bơm tưới bằng năng lượng mặt trời

- Đèn chiếu sáng công cộng và cảnh báo giao thông bằng năng lượng mặt trời tại các cung đường nguy hiểm.