TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ  VÙNG BÁN NGẬP LÒNG HỒ, VÙNG HẠ DU CÁC  CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN
Tác giả: Đoàn cơ sở Công ty Thuỷ điện Hoà Bình
 
1 - Vấn đề muốn giải quyết: 
Trong những năm qua tình trạng lấn chiếm hồ để xây dựng nhà, xưởng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác khoáng sản trái phép thường xuyên diễn ra ở khắp các hồ chứa, vùng hạ du Thuỷ điện, Thuỷ lợi. Tình trạng này gây mất ổn định, làm  biến đổi cảnh quan, môi trường vùng ven nguồn nước, gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, suy thoái hệ sinh thái thủy sinh và các loài động, thực vật tự nhiên, thay đổi hình thái lòng  sông và vùng lòng hồ, cản trở sự lưu thông dòng chảy, làm ảnh hưởng lớn tới công tác điều tiết hồ chứa, phương án phòng chống lụt bão của các công trình Thủy điện, Thuỷ lợi, sông, suối...

Nhận thức về vị trí, vai trò của việc bảo vệ và phát triển vùng lòng hồ và vùng bán ngập hạ lưu của các cấp, các ngành và người dân chưa đồng bộ vì vậy nguồn lợi ích từ các công trình Thủy điện, Thủy lợi này không được phát huy hết, không những thế còn ảnh hưởng tới Công trình, đến môi trường sống. 

2 - Ý tưởng:

Từ những vấn đề đặt ra, Đoàn cơ sở Công ty Thuỷ điện Hoà Bình đã tham mưu với các cấp uỷ Đảng, đoàn cấp trên để thực hiện dự án “Tuyên truyền bảo vệ  vùng bán ngập lòng hồ, vùng hạ du các công trình thuỷ điện” với chủ đề của năm 2015 là “Bảo vệ môi trường, hành lang hồ chứa Thuỷ điện Sông đà và nguồn nước”.