GIẢM THIỂU KHÓI THUỐC NƠI CÔNG CỘNG

1. Vấn đề muốn giải quyết

Hạn chế ảnh hưởng khói thuốc nơi công cộng bằng khu hút có bộ lọc than hoạt tính. 

2. Ý tưởng

Lắp các khu hút thuốc kích thước nhỏ 2m x 2m tại những khu công cộng cho người hút thuốc, có bộ lọc than hoạt tính để hạn chế tác hại khói thuốc.