VINA  XANH
Tác giả: Vina Xanh
 
1 - Vấn đề muốn giải quyết: 
Tác động của biến đổi khí hậu và đảo nhiệt là vấn đề mà các đô thị đang phải đối mặt. Có rất nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu được các đô thị. Phát triển mảng kiến trúc xanh đô thị là một trong những giải pháp đơn giản, mang lại hiệu quả cao tuy nhiên chưa được chú trọng nhiều hoặc không tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ. Chính vì vậy, ý tưởng dự án ra đời nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức về biến đối khí hậu và kiến trúc xanh thông qua sử dụng các sản phẩm xanh, mô hình tái chế,các công nghệ thân thiện với môi trường. 
 
2 - Ý tưởng:

*Tổ chức hoạt động thí điểm (2/11-6/11):

- Hoạt động 1: Tổ chức khảo sát và điều tra nhận thức của người dân về môi trường và biến đổi khí hậu tại phường Định Công, TP Hà Nội.

- Hoạt động 2: Thiết kế, xây dựng 01 mô hình VINA XANH thí điểm tại hộ gia đình phường Định Công, TP Hà Nội.

- Hoạt động 3: Tổ chức hoạt động tập huấn, truyền thông, triển lãm các mô hình xanh, các kiến thức về môi trường và biến đổi khí hậu nhằm lan tỏa cho toàn phường Định Công và quận Hoàng Mai, Hà Nội.

* Hoạt động nhân rộng

- Đánh giá mô hình

- Nghiên cứu áp dụng trên toàn địa bàn Hà Nội, Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng