LẮNG NGHE TRẢI NGHIỆM

1. Vấn đề muốn giải quyết

Những thanh niên chưa trưởng thành chưa đủ kiến thức và trải nghiệm rất dễ sa ngã, dính vào nhiều 
 
thói hư tật xấu. Nếu họ được biết về hậu quả, những trải nghiệm tồi tệ của những người đã từng lầm 
 
lỡ thì chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi phạm lỗi, giảm được tỷ lệ tội phạm.
2. Ý tưởng
Chuỗi clip về những người lầm lỡ đã hoàn lương, chia sẻ lại các trải nghiệm tồi tệ do những quyết định nông nổi sai lầm. VD: bỏ học, ăn cắp…

Chia sẻ các clip này trên các kênh thông tin đại chúng.