CẢM ƠN KHI ĐÈN ĐỎ

1. Vấn đề muốn giải quyết

Mong muốn nâng cao ý thức chấp hành giao thông. Ngoài phạt có thể dùng thêm một công cụ nhẹ nhàng hơn là truyền tải thông điệp cảm ơn lịch sự đối với những người dừng đèn đỏ

2. Ý tưởng

Biển chạy chữ, truyền tải những thông điệp cảm ơn. Ví dụ: “Cám ơn các bạn đã đã chấp hành luật giao thông – Chúc các bạn một ngày tốt lành”