TÔI QUAN TÂM

1. Vấn đề muốn giải quyết

Việt Nam đứng thứ 121 trên 187 quốc gia trong báo cáo phát triển con người của Liên Hiệp Quốc năm 2014. Trong vấn đề phát triển con người, một tiêu chí đánh giá là liệu nền giáo dục có chuẩn bị các kĩ năng cần thiết cho cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay giáo dục nước ta còn đặt nặng tính lý thuyết và chưa chú trọng đến phát triển hiểu biết bản thân và xã hội. 75,6% sinh viên đại học được khảo sát bởi Đại học Quốc gia cho rằng họ đã chọn sai ngành học. Bộ Lao động thương binh và xã hội  thống kê có 174,000 cử nhân tốt nghiệp do chọn sai ngành và thiếu định hướng chủ động trong việc tìm việc. Theo khảo sát của Tôi quan tâm trên 500 sinh viên, thời gian sử dụng Internet trung bình là trên 4 tiếng/ngày. Thực tế, nhiều bạn trẻ vẫn đang rất thiếu định hướng về bản thân (ước mơ, đam mê, điểm mạnh, điểm yếu là gì), định hướng nghề nghiệp và định hướng hành vi trong xã hội.

2. Ý tưởng

Tôi Quan Tâm là một dự án giải trí giáo dục thông qua giải trí (các hình ảnh, video hoạt hình và các chiến dịch Facebook) để giúp các em học sính cấp 3 phát triển hiểu biết bản thân và từ đó hiểu biết, ứng xử xã hội. Ngoài ra, dự án dự kiến sẽ triển khai các lớp học tương tác miễn phí cho học sinh trung học phổ thông để truyền đạt trải nghiệm và kiến thức sâu về vấn đề này.