SLOGAN MỚI - HIỆU QUẢ CAO TRONG VẤN ĐỀ NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN VỀ VIỆC  XẢ RÁC NƠI CÔNG CỘNG
Tác giả: Roomate
 
1 - Vấn đề muốn giải quyết: 
Ngăn chặn tình trạng thiếu ý thức trong việc xả rác nơi công cộng.
 
 
2 - Ý tưởng:

Xuất phát từ việc các câu slogan đang có hiện nay như: “Không xả rác bừa bãi, hãy bỏ rác vào thùng, cấm vứt rác, vứt rác đúng chỗ có lỗ gì đâu…”. Những slogan này chưa thực sự mang lại hiệu quả hoặc rất ít giá trị thực tiễn. Các chương trình tuyên truyền mang tính tạm thời, ngắn hạn chưa đi sâu vào tiềm thức của người xả rác.

Hiện nay, ở đất nước ta, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều khẩu hiệu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, trong đó có 2 giải pháp chính: (1)  Kêu gọi lương tâm, khơi gợi lương tri; (2) Răn đe.

Tuy nhiên 2 giải pháp này chưa đem kết quả như mong muốn vì 3 lý do:

(1)          Mức độ răn đe chưa đủ

(2)          Người thực hiện kiểm soát mỏng, ít

(3)          Chưa đánh vào tiềm thức

Vì thế, nhóm tác giả mong muốn làm sao để mỗi người khi chuẩn bị vứt rác phải xuất hiện ngay trong đầu ý nghĩ tìm thùng rác, từ đó tạo thành thói quen không xả rác bừa bãi.

Slogan mới đưa ra phải có sự kết hợp giữa 2 giải pháp nêu trên, nghĩa là chỗ nào người ta định xả rác cần phải có khẩu hiệu răn đe rõ ràng; Khi triển khai việc răn đe cần có người kiểm soát, trong đó sinh viên, các đội tình nguyện là lực lượng quan trọng trong công tác nhắc nhở. Tuy nhiên cần phải trao thêm cho họ một số quyền hành pháp hoặc kết hợp với chính quyền để họ không chán nản khi thực hiện và hiệu quả đạt được cao hơn. Ngoài ra, có thể thông qua kết nối với chủ tịch các câu lạc bộ trong các trường đại học để tuyên truyền hiệu quả hơn. Như vậy slogan cần vừa có sự răn đe, vừa có sự nhẹ nhàng. Ở các thùng rác trong trường, công viên, trên đường - điểm cuối cùng cho hành động này có thể dùng slogan: Chỗ bạn tìm đây rồi!