KHÓA TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ VIÊN GẠCH HỒNG

1. Vấn đề muốn giải quyết

Hiện tại hầu hết các thành viên của câu lạc bộ là các thành viên năm 1, 2, 3, của khoa Kiến trúc 
 
trường  Đại học Khoa Học Huế - là các sinh viên trẻ nhiệt huyết nhưng còn thiếu nhiều kinh nghiệm 
 
và các kỹ năng chưa được hoàn thiện. Mặc khác câu lạc bộ đang cần hoàn thiện cơ cấu tổ chức và 
 
thực hiện nhiều dự án hơn cho cộng đồng. Bao gồm các dự án liên quan đến sân chơi, vườn rau, 
 
nghiên cứu khoa học, nghê thuật… Nên để thực hiện được điểu này cho các thành viên, câu lạc bộ 
 
cần tổ chức một khóa tập huấn để nâng cao năng lực cho các thành viên nhằm đảm bảo cho các dự 
 
án tiếp theo của câu lạc bộ được thực hiện một cách tốt nhất.
2. Ý tưởng
Sau khi tham gia khóa tập huấn “Kết Nối Cộng Đồng – Connecting Community” do 2C Group
 
tại Đà Nẵng tổ chức và được Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững CSDS bảo trợ thông 
 
tin, tôi đã học được nhiều điều bổ ích, thú vị và hấp dẫn tại khóa tập huấn này. Nội dung tôi 
 
được học ở khóa tập huấn này là: Bản sắc cá nhân, Cộng đồng, Tư duy hệ thống, Công cụ 
 
online, Quản lí dự án, Phát triển cá nhân. Với tư cách là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Viên Gạch 
 
Hồng, tôi thực sự mong muốn mang những kiến thức đã học được từ khóa tập huấn “Kết Nối 
 
Cộng Đồng” để truyền tải lại cho các bạn trong Câu lạc bộ.