ĐỒNG BỘ HÓA DỮ LIỆU BẢO HIỂM Y TẾ

1. Vấn đề muốn giải quyết

Hiện nay, nhu cầu khám bệnh bằng bảo hiểm y tế là một việc rất thường xuyên đối với người dân.
 
Tuy nhiên, việc sử dụng thẻ BHYT lại có nhiều bất cập về mặt đồng bộ hóa. Tới mỗi bệnh viện khác 
 
nhau lại phải mua sổ bảo hiểm, xuất trình giấy chuyển viện…. Bên cạnh đó, hồ sơ bệnh án của bệnh 
 
nhân cũng phải chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, rất tốn thời gian. Từ các lý do trên, tôi 
 
có đề xuất mô hình đồng bộ hóa các thông tin bảo hiểm y tế trên mạng.
2. Ý tưởng
Mô hình đồng bộ hóa thông tin BHYT thực hiện với 4 mục tiêu sau:
 
 Mỗi cá nhân từ khi sinh ra sẽ được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế; trên đó lưu trữ tất cả các 
 
thông tin cá nhân, cũng như hồ sơ bệnh án.
 
 Đồng bộ hóa dữ liệu BHYT cá nhân trên 1 trang web: cụ thể là các thông tin về đối tượng 
 
tham gia BHTY sẽ được liên tục update trên trang web riêng của bảo hiểm xã hội. Các thông 
 
tin này sẽ được bảo mật, chỉ công ty bảo hiểm và người dùng có ID và password mới có thể 
 
truy cập.
 
 Đồng bộ hóa các thông tin bệnh án của người bệnh: Mỗi người khi đi khám bệnh thì các 
 
thông tin bệnh án sẽ được lưu trữ online, đồng bộ hóa với tài khoản cá nhân của người bệnh 
 
trên trang mạng của bảo hiểm xã hội. Mỗi khi chuyển đến bệnh viện khác thì chỉ cần mở 
 
trang cá nhân lên sẽ hiển thị đầy đủ hồ sơ bệnh án, không cần đến các thủ tục, giấy tờ rườm 
 
rà.
 
 Thông tin về BHYT thông qua tin nhắn SMS: Các thông tin thay đổi chính sách, thời hạn nộp 
 
tiền bảo hiểm y tế sẽ liên tục được cập nhật đến khách hang thông qua tin nhắn SMS.