BUILD FAIR

1. Vấn đề muốn giải quyết

 

Việt Nam đang dần và cần phát triển về khoa học kĩ thuật nhưng vẫn chưa có một cộng đồng, một cuộc thi mang tính sang tạo cho hoạt động làm những sản phẩm công nghệ. Vẫn có những cuộc thi khoa học kĩ thuật, nhưng nó lại là những cuộc thi do vốn nước ngoài, không mang lại lợiích lâu dài cho xã hội mà chỉ có tính phong trào, thành tích.

2. Ý tưởng

Ý tưởng của dự án là tạo ra một cộng đồng Maker và tổ chức ra một cuộc thi thường niên để cộng đồng đó giao lưu những dự án với nhau. Kết quả đạt được là một cộng đồng từ 500-1000 người và một cuộc thi với 20 gian hang triển lãm sang tạo và 12 đội dự thi vào cuộc thi đấu robot mini trong hội chợ